Промислові зразки

Важливим результатом інтелектуальної діяльності є промисловий зразок.

Так що ж таке промисловий зразок?

Промисловий зразок це оригінальне художньо-конструкторське рішення виробу, яке гармонійно поєднує в собі функцій об'єкта та його зовнішні естетичні характеристики.

Промисловий зразок повинен виконувати ряд функцій, які призначені задовольняти як естетичні так і ергонометричні протреби. Таким чином, промисловий зразок повинен бути з одного боку з-зовні привабливим, а з іншою - бути здатним виконувати свої функції.

Права на промисловий зразок охороняються законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами.

Обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю ознак, які включені до переліку суттєвих ознак промислового зразка, в тому вигляді як вони представлені на зображеннях промислового зразка.

Види промислових зразків.

Законодавчо встановлено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу.

Тому промислові зразки можна розділити на кілька видів: об'ємні (моделі), площинні (малюнок) або комбіновані.

Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура. Прикладом такого промислового зразка може бути зовнішній вигляд машин, меблів, пристроїв, обладнання, пляшки, різні флакони, пакування кондитерських і фармацевтичних виробів.
     

Площинні промислові зразки - це композиція, в основі якої лежить лінійно-графічне співвідношення елементів, які не можуть бути сприйняті як об'ємні елементи: зовнішній вигляд килимових виробів, тканин, шпалер.

Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, які характерні як площинним так і об'ємним промисловим зразкам, прикладом може бути будівельно - облицювальна плитка.

Процедура реєстрації.

Для отримання патенту на промисловий зразок необхідно подати заявку на видачу патенту в ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) та оплатити офіційний збір за подачу заявки.

Заявником можуть виступати і фізичні, і юридичні особи, резиденти України або нерезиденти України. Також заявниками можуть виступати одночасно дві і більше осіб.

Експертиза заявки проводиться ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) на відповідність вимогам, що пред'являються до промислових зразків. За результатами експертизи приймається рішення про реєстрацію та видачу патенту або про відмову в цьому.

Після винесення ДП "Український інститут інтелектуальної власності" рішення про видачу патенту на промисловий зразок необхідно сплатити державне мито за видачу патенту, а також офіційні збори за публікацію про видачу патенту. Після оплати всіх необхідних платежів, здійснюється публікація відомостей в офіційному бюлетені і видається патент України на промисловий зразок встановленого зразка.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років з дня надходження заявки до УКРПАТЕНТ і може бути продовжений на наступні п'ять років, але не більше.