Авторське право і суміжні права. Реєстрація авторського права

Авторське право на будь-який твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення авторського права реєстрація твору (реєстрація авторського права) не вимагається. Тобто, кожна особа, створивши своєю творчою працею твір, набуває прав на нього автоматично. В той же час в Україні передбачена можливість реєстрації авторських прав, яка здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Авторське право засвідчується свідоцтвом, яке не має терміну дії.

При створенні об’єкту авторського права виникають два види авторських прав: майнові та немайнові.

До немайнових прав належать:

Немайнові права автора охороняються безстроково.

До майнових прав відносяться:

Автор також має право забороняти відтворення, публічне виконання, переробку творів, інше їх використання.

Майнові права автора можуть бути відчужені (продані, подаровані) та передані в тимчасове використання. Такі права діють протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, а тому винагороду за використання твору після смерті автора (власника авторських прав) протягом вказаного часу отримують його спадкоємці.

Згідно положень чинного законодавства об'єктами авторського права можуть бути. 

Через широке поширення глобальної мережі Інтернет окремо слід виділити веб-сайт, як комплексний твір, що включає в себе одразу декілька творів – комп’ютерні програми, твори образотворчого мистецтва та інші.

Із всього вищевикладеного може виникнути цілком логічне питання: навіщо реєструвати авторські права на твір, якщо вони виникають автоматично лише внаслідок створення відповідного об’єкту авторського права ?

Дійсно, обсяг авторських прав не залежить від факту реєстрації твору. Однак, по-перше, процедура реєстрації авторського права на твір дає можливість отримати свідоцтво, яке документально підтверджує належність особі авторських прав. По-друге, реєстрацією авторського права фіксується дата завершення роботи над твором, тобто дата виникнення авторських прав. По-третє, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зберігатиметься примірник твору. Все це може бути використано як доказ в суді та при використанні об’єкту в господарській діяльності.